ویزای شینگن

ویزای سوئیس

مدارک مورد نیاز جهت دریافت ویزا سوئیس : اصل پاسپورت با اعتبار حداقل ۳ ماه بیشتز از تاریخ ویزا درخواستی ... ادامه مطلب

ویزای انگلیس

اخذ ویزای انگلیس مدارک مورد نیاز جهت اخذ ویزای توریستی انگلستان : اصل پاسپورت فعلی با حداقل ۶ ماه اعتبار از... ادامه مطلب