ویزای شینگن

ویزای سوئیس

مدارک مورد نیاز جهت دریافت ویزا سوئیس : اصل پاسپورت با اعتبار حداقل ۳ ماه بیشتز از تاریخ ویزا درخواستی ... ادامه مطلب