ویزای شینگن

  شینگن تعهد نامه ای است که طی آن تعدادی از کشورهای اروپایی بصورت یکپارچه مرزبندی شده اند و دارای قوانین مرزی واحد هستند و شهروندان ... ادامه مطلب