ثبت شرکت در اروپا

  مساحت اروپا حدود ۱۰ میلیون کیلومتر مربع است و بیش از ۷۳۰ میلیون نفر جمعیت دارد که یازده درصد از جمعیت جهان را تشکیل می ... ادامه مطلب

ویزای شینگن

  شینگن تعهد نامه ای است که طی آن تعدادی از کشورهای اروپایی بصورت یکپارچه مرزبندی شده اند و دارای قوانین مرزی واحد هستند و شهروندان ... ادامه مطلب