روش های ثبت شرکت در ایتالیا

ثبت شرکت در ایتالیا و یا ایجاد تجارت تحت قانون و مقررات اتاق بازرگانی قابل انجام و میسر می باشد. این موسسه عمومی با ثبت شرکت در ایتالیا، وظیفه مهم  حفظ و ارائه اطلاعات در مورد همه شرکت های فعال در ایتالیا را نیز برعهده دارد.

اداره ثبت تجارت مسئولیت تسهیل ارتباطات بین واحدهای حقوقی و عمومی و ارائه مشاوره درخصوص عملکرد حقوقی شرکت های ایتالیایی را نیز برعهده دارد.

اتاق بازرگانی ایتالیا دارای شبکه وسیعی متشکل از یکصد(۱۰۰)دفتر، ۱۹ اتحادیه استانی و ۱۳ مرکز خارجی منطقه ای و ۱۵۰ شاخه  می باشد که بدون اتکاء به بودجه عمومی فعالیت می کند.

ثبت تجارت ایتالیا Italian Trade Register دارای نقش اساسی در پروسه ایجاد شخصیت حقوقی شرکت و همچنین وظیفه حمایت از شرکت ها در پروسه توسعه از طریق ارائه شفافیت در فعالیت های تجاری دارد.

بعلاوه ثبت تجارتItalian Trade Register  به روابط شرکت ها با دیگر مقامات عمومی یاری می رساند و درخصوص انطباق فعالیت های شرکت با مقررات حقوقی و قوانین ایتالیا، مشاوره می دهد.

بر اساس قوانین ایتالیا قبل از تشکیل شرکت باید میزان ۱۰٫۰۰۰ یورو بعنوان سرمایه شرکت به حساب ریخته شود البته میتوان ابتدا ۲۵٪آنر همراه با  با امضای یک نامه

تعهد پرداخت برای مابقی اقدام کرد.

چگونگی روش های ثبت شرکت در ایتالیا با دفتر ثبت تجارت

روش های ثبت شرکت در ایتالیا می تواند هم بصورت الکترونیکی و هم بصورت رجوع مستقیم به تشکیلات ثبت ایتالیا و ارائه اسناد ضروری انجام شود.

اسنادی که مورد نیاز است شامل درخواست فرم ثبت، شرکت نامه، اساسنامه شرکت، فهرستی از نام ها و ادرس های اعضا و سهامداران، میزان مالیات بر ارزش افزوده، میزان معین مالیات و بیمه های لازم می باشد.

برای ثبت الکترونیکی بجز مدارک فوق که ضمیمه درخواست می شود، درخواست الکترونیکی نیز تهیه می شود. روش الکترونیکی از طریق پورتال متعلق به اتاق بازرگانی که به اینفو کامره InfoCamereمعروف می باشد، انجام می شود.

بشرطی که همه اسناد مدارک و اطلاعات ارائه شده معتبر و دقق باشد، رویه ثبت شرکت تقریبا یک هفته به طول می انجامد. موسسین شرکت باید آگاه باشند که همه تغیرات مربوط به شرکت باید به بخش ثبت تجارت ایتالیاItalian Trade Register  ارائه شود چه از طریق ملاقات در دفتر این شرکت و یا از طریق ایمیل.

روش های ثبت شرکت در ایتالیا

مقالات مشابه :

اقامت ایتالیا

روش های ثبت شرکت در ایتالیا و انواع شرکت ها در ایتالیا

کشور ایتالیا برای شرکت های خارجی ، جذاب بنظر می آید. قبل از سرمایه اولیه، درصورت لزوم یک شرکت باید تصمیم بگیرد که چه نوع شرکتی را می خواهد تاسیس کند.

شرکت مسئولیت محدود (Srl – Societa a responsabilitalimitata)

حداقل ده هزار یورو برای تاسیس این نوع شرکت در ایتالیا لازم هست. سهامداران براساس سهمشان مسئولین دارند. سرمایه ها تقسیم به آورده می شود و نمی تواند در بازار بورس لیست شود.

تعاونی (SpA – Societa per azioni)

این نوع از شرکت اساسا برای تجارت های بزرگ طراحی شده است و حداقل دو سهامدار لازم است که باید ۱۲۰ هزار یورو سرمایه اولیه فراهم کنند. سرمایه نیز به سهام تقسیم می شود که می تواند در بازار سهام اظهار شود.

طرفیت و مشارکت کلی General Partnership (Snc – Societa in nomecollettivo)

این نوع شرکت ایجاب می کند که حداقل دو شخص یا دو شخص حقوقی با یکدیگر جوینت شده و یک قراردادی برای فعالیت تحت نام یک شرکت امضا کنند. هیچ سرمایه اندکی هم مورد نیاز نیست. در این صورت که یک مشارکت کلی وجود دارد، همه اعضا با مسئولیت کامل می باشند.

مشارکت محدود Limited Partnership (Sas – Societa in accomanditasemplice)

شرط اصلی برای ایجاد این نوع مشارکت مانند مشارکت کلی است. حداقل یک طرف باید محدود شود با مسئولیت محددود و یک طرف کلی است با مسئولیت کامل برای تعهدات شرکت

مشارکت محدود بواسطه سهام Partnership Limited by Shares (Sapa – Societa in accomandita per azioni)

دو یا افراد بیشتر باید با یکدیگر متحد می شوند. این نوع شراکت شباهت بسیاری به مشارکت محدود دارد که حداقل یک طرف باید مسئولین محدود و طرف دیگر باید عضو کلی باشد.

ثبت شرکت مسئولیت محدود (Srl – Societa a responsabilitalimitata)در ایتالیا

شرکت با مسئولین محدود در ایتالیا چیست؟ در حقوق تجارت شرکت مسئولیت محدود که اختصارا SRL نامیده می شود، بعنوان یک شرکت با شخصیت حقوقی است که به مقرارت و قوانین اجتماعی، تنها براساس سرمایه ای که توسط سهامداران سرمایه گذاری شده پاسخگوست.

شرکتی که بعنوان شرکت مسئولیت محدود ثبت می شود باید آگاه باشد که این تشکیلات ، برای تجارت خرد طراحی شده است و بخاطر انعطاف و سهولت در تاسیس و اداره اش میان سرمایه گذاران خارجی محبوبیت دارد.

قوانین شرکت اخیرا اصلاح شده است و ساختار بخش مالی را تغییر داده است. تعداد افراد سهام دار نیز افزایش یافته است و مجوز ایجاد واحد ویژه و صدور بیمه نیز داده شده است.

حداقل سهام سرمایه برای ثبت این نوع شرکت درحدود ۱۰ هزار یورو می باشد که بخش هزینه استارتاپ ها هستند. اگرچه ۲۵ درصد این پول باید در وقت ثبت در بانکی که برای همین هدف گشایش یافته است، باید دپوزیت شود. برای مبالغ باقی مانده شرکت باید یک اعتبار در مقابل سهامداران اولیه برای پرداخت ایجاد کند.

اگر یک نفر موسس این نوع شرکت باشد سرمایه اولیه باید بصورت کامل پرداخت شود.

 سرمایه این نوع شرکت به سهام تقسیم می گردد این سهام دارای ارزش صوری بوده و آنها می توانند بصورت آزادانه منتقل شوند.

تعداد سهامدار مورد نیاز برای ثبت شرکت مسئولین محدود:

براساس قوانین ایتالیا به منظور تاسیس شرکت مسئولیت محدود باید حداقل یک سهامدار وجود داشته باشد. در مواردی که سهامداران متعدد هستند مسئولیت در میان همه آنها تقسیم می شود و هر عضو دارای سهمی است که متناسب با مشارکت اولیه آنها می باشد.

ساختار مدیریت این نوع شرکت ها نیز درایتالیا از سوی یک مدیر ، یک هیات مدیره و چند اداره با قدرت مستقل می باشد.

مفاد شرکت نامه، تعداد مدیران و وظایف آنها را مشخص می کند. نحوه راستی آزمائی این نوع شرکت ها، بدین گونه است که یک هیات حسابداران گزارش حسابرسی و اظهارات مالی سالانه را تهیه می کند.

اظهار مالی باید توسط سهامداران در جلسه سهامداران تصویب و به اتاق بازرگانی محل تشکیل و مقر شرکت ارائه شود.

روش های ثبت شرکت در ایتالیا

بیشتر بخوانید :

روش های مهاجرت به ایتالیا

روش های ثبت شرکت در ایتالیا و وکیل ثبت شرکت در ایتالیا

وقتی یک عضو شرکت نمی تواند قرادادی در مورد فعالیت های شرکت،تقسیمات شرکت، انتقال به خارج یا تغیر در حقوق سهامداران انجام دهد آنها حق دارند از شرکت خارج شوند. بند های اساسنامه می تواند خروج دیگر سهمامداران را نیز فراهم آورد.

ایجاد شعبهbranch  در ایتالیا

یک شعبه در خاک ایتالیا به منزله ادامه شرکت خارجی در خاک این کشور تلقی می شود. نمی توان شعبه را بعنوان یک واحد حقوقی مجزا ثبت کرد. همه مسئولیت ها متوجه شبعه مادر هست و سرمایه ضروری نیز از سوی شرکت مادر فراهم میگردد.

حق و تکلیف شعبه در ایتالیا

 • صورت حساب ها را صادر کند
 • کارمندان را خود استخدام کند
 • فعالیت های تجاری تحت نام شرکت خارجی انجام دهد.

 

اگر شعبه در نظر دارد اشخاصی را استخدام کند باید در اداره کار ایتالیا ثبت شود. در زمان تاسیس شعبه در ایتالیا، باید سوابق مالیاتی ملحوظ شده و شعبه باید حساب ها و دفاتر حسابداری خود را نیز حفظ کند.

اسناد حسابداری باید به آژانس درآمد محلی بهمراه مالیات بردرآمد  و مالیات بر ارزش افزوده ارسال شود.

تفاوتی که بین شرکت محلی و شعبه خارجی وجود دارد این است که شعبه باید حساب مالی شرکت مادر و گزارش حسابرسی را نیز تهیه کند. قوانین ایتالیا ایجاب می نماید گزارش های مربوط به سود شرکت مادر با ترجمه معتبر ایتالیائی در محل نگهداری شود.

نحوه تاسیس یک شعبه

یک شعبه خارجی در خاک ایتالیا در مقابل یک محضر و اداره ثبت انجام می شود. نحوه ایجاد شخصیت حقوقی برای یک شعبه به این گونه است که اسنادی مانند تصمیم به افتتاح شعبه (با آدرس ثبت شده ، نوع فعالیت انجام می شود، جزییات مربوط به افرادی که شرکت را ثبت میکنند و نمایندگی شعبه)، مجوز و گواهینامه ثبت شرکت خارجی، مجوز و گواهی اموال منقول شرکت خارجی و کپی بندها و توافقات شرکت وجود داشته باشد.

همه اسناد فوق الذکر باید به تایید اداره اسناد در کشور مبدا رسیده و از سوی نماینده قانونی امضا شود. گواهی امضا از یک محضر ایتالیائی نیز مورد نیاز می باشد.

یک شبعه باید در بخش ثبت Registro delle Impreseاتاق بازرگانی ثبت شود . انجام این عملیات اجباری بوده و شامل تحویل اسناد مصدق فوق به همراه ترجمه معتبر رسمی ایتالیائی می باشد.

در پروتکل تاسیس شعبه در ایتالیا ممکن است اسناد دیگری نیز مورد درخواست باشد بعنوان نمونه درخواست شماره مالیات برارزش افزوده، شماه کد مالیاتی مدیر شعبه و نمایندگان شرکت خارجی و کپی پاسپورت مدیر شعبه.

تاسیس شعبه مستقل در ایتالیا subsidiary

درایتالیا دو نوع تجارت از سوی سرمایه گذاران خارجی برای استفاده از امتیازات مالیاتی برای سرمایه گذاری خارجی، از سوی این قشر مورد استفاده قرار میگیرد.

هم شبعه وجود دارد که ادامه شرکت مادر محسوب می شود هم یک شبعه مستقل. اما شبعه مستقل دارای این مزیت هست که هیچ مسئولیتی در قبال فعالیت شرکت خارجی اصلی ندارد.

شعبه مستقل یک واحد حقوقی مستقل می باشد و تصمیمات در خصوص شرکت را خود میگیرد.

نحوه سازماندهی شعبه مستقل subsidiary

بسیاری از شعبات مستقل به شکل شرکت های خصوصی یا شرکت های با مسئولیت محدود عمومی سازماندهی و اداره می شوند. بعنوان نمونه سرمایه لازم برای تاسیس یک شرکت با مسئولیت محدود ۱۰ هزار یورو می باشد و مسئولیت سهامداران بسته به سهمشان در سرمایه شرکت می باشد.

مدیریت این ساختار نیز شامل یک هیات مدیره که در مجمع عمومی سهامداران تعیین شده اند و افرادی که تجارت و برعهده می گیرند باید عضو شرکت باشند. سهم این نوع شرکت قابل انتقال به عموم نیست.

یک شعبه مستقل subsidiary می تواند در قالب شرکت مسئولیت محدود عمومی نیز ثبت شود که در این صورت سهام شرکت مسئولیت محدود عمومی ممکن است به بخش عمومی انتقال یابد و در بازار سهام نیز به ثبت برسد.

برای افتتاح این نوع شرکت حداقل یک صد هزار یورو سرمایه اولیه لازم می باشد. مدیرعامل شرکت می تواند عضو یا سهامدار این شرکت نباشد.

روش های ثبت شرکت در ایتالیا و زمان مورد نیاز برای ثبت این شرکت

تشریفات تاسیس شرکت های subsidiary سابسیدیاری در ایتالیا درصورت تحویل اسناد مورد نیاز ، بیشتر از ۶ روز طول نمی کشد. موسسین نیز باید یه این حقیقت توجه داشته باشند که در طول ۳۰ روز از تصمیم به تاسیس شخصیت حقوقی ، شرکت باید در اداره ثبت شرکت ایتالیا ثبت شود.

۲۵ درصد سرمایه نیز در یک حساب بانکی نگهداری می گردد.

براساس قوانین ایتالیا شرکت نامه، سند اساسنامه و تصمیم به تاسیس شعبه فرعی subsidiaryباید به تایید محضری برسد. علاوه بر اینکه مالیات ثبت باید پرداخت گردد، موسس باید یک حسابنامه و عوارض دولتی را نیز پرداخت نماید.

ثبت شرکت فرعی subsidiaryدر ثبت شرکت ها تنها در یک روز تکمیل می شود. این ثبت باید به اطلاع اداره کار ایتالیا رسیده شود. ثبت شرکت ها باید حداقل تا ۳۰ روز از تغییرات لیست اعضا اطلاع یابد.

روش های ثبت شرکت در ایتالیا

همچنین بخوانید :

اقامت در ایتالیا از طریق تحصیل

خرید شرکت آماده shelf company

خرید یک شرکت آماده بهترین جایگزین برای یک سرمایه گذار خارجی است که می خواهد فعالیت خود را فورا در ایتالیا آغاز کند. بجای صرف هزنیه و وقت و تشریفات بوروکراتیک برای ثبت یک شرکت، می توان یک شرکت آماده به کار را خریداری نمود. البته باید مواظب بود که سابقه شرکت، مثبت بوده و آینده فعالیت شما را تحت تاثیر قرار ندهد.

از زمان تصمیم به خرید یک شرکت آماده تا ثبت آن زمان زیادی به طول نمی انجامد و قادر هستید که به سرعت  شماره شرکت و شماره ارزش افزوده آن را دریافت کنید. می توان هم شرکت با مسئولیت محدود و یا شکرت مشترک را انتخاب نمود.

در صورت خرید هریک از آنها، می توانید حتی نام شرکت را به دلخواه خود تغییر دهید. بعد از ثبت شرکت  جدید می توان مجوزهای فعالیت را دریافت کرد و مدیریت جدید، اسناد شرکت جدید شامل شرکت نامه و اساسنامه را امضا خواهند کرد.

یکی از روش های ثبت شرکت در ایتالیا، خرید شرکت آماده برای فعالیت فوری تجاری است. بعد از امضای اسناد از سوی مدیران جدید، و گشایش حساب بانکی می توان فعالیت شرکت را بصورت طبیعی آغاز نمود.

مهمترین جنبه خرید شرکت آماده، انتقال سهام از صاحب اولیه به سهامداران فعلی است  که در محضر  رخ می دهد و تثبت تغیرات  در ثبت شرکت های ایتالیا خواهد بود.

مزیت های خرید شرکت آماده – شلف

به غیر از فوری بودن نحوه انتقال مالکیت شرکت از صاحب اولیه به سهامداران فعلی، سرمایه گذاران خارجی که یک شرکت آماده را خریداری می کنند می توانند از اعتبار بدست آمده در سالهای فعالیت شرکت قبلی بهره مند شوند.

بسیاری از طرف های تجاری بدنبال سابقه فعالیت شرکت می گردند و برخی نیز تمایلی به امضای قرارداد با شرکت های تازه تاسیس ندارند زیرا اعتمادی به تداوم فعالیت آنها نیست.

اعتبار شرکت قبلی می تواند هم اعتماد را جلب کند و هم پول بیاورد بشرطی که با مشورت با افراد مجرب و تجزیه تحلیل سابقه شرکت ، بتوانید یک شرکت معتبر و پاک را خریداری نمایید.

از سوی دیگر سابقه طولانی فعالیت شرکت، تحصیل اعتبار در نزد بانک ها را نیز آسان می کند و می توان از آن در مقابل بانک ها استفاده کرد.

گاهی اوقات برخی از شرکت ها برای امضای قرارداد با دیگر شرکت ها شرایطی از جمله دوره ثابتی از فعالیت شرکت را درج می کنند و بهمین خاطر وجود سابقه می تواند این گونه امور را تسهیل کند.

خدمات ما

 • ثبت شرکت و پشتیبای یکساله آن
 • هزینه های ثبت شرکت
 • هزینه های دفترخانه رسمی کشور برای دادن وکالت
 • مالیات دولتی  اطاق بازرگانی در میلان
 • مدارک سازی نزد دفتر وکالت میلان
 • مدارک سازی شامل
 • آماده سازی حسابداری، صورتهای مالی، اظهارنامه مالیاتی و هزینه های مالیات در ارتباط با امور جاری شرکت که در ایتالیا اجباری میباشد
 • کمک های حقوقی برای یک سال کامل (از جمله تهیه پیش نویس اساسنامه شرکت، کمک به تشکیل همان، نگه داشتن دفترمورد نیاز شرکت های بزرگ (سهامداران، کتاب هیئت مدیره، کتاب مجامع)

برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص اخذ اقامت اروپا و راهنمایی با کارشناسان ما تماس حاصل فرمایید.

ثبت شرکت در ایتالیا ثبت شرکت در ایتالیا ثبت شرکت در ایتالیا ثبت شرکت در ایتالیا ثبت شرکت در ایتالیا ثبت شرکت در ایتالیا ثبت شرکت در ایتالیا ثبت شرکت در ایتالیا ثبت شرکت در ایتالیا ثبت شرکت در ایتالیا ثبت شرکت در ایتالیا ثبت شرکت در ایتالیا ثبت شرکت در ایتالیا ثبت شرکت در ایتالیا ثبت شرکت در ایتالیا ثبت شرکت در ایتالیا ثبت شرکت در ایتالیا ثبت شرکت در ایتالیا ثبت شرکت در ایتالیا ثبت شرکت در ایتالیا ثبت شرکت در ایتالیا ثبت شرکت در ایتالیا ثبت شرکت در ایتالیا ثبت شرکت در ایتالیا ثبت شرکت در ایتالیا ثبت شرکت در ایتالیا ثبت شرکت در ایتالیا ثبت شرکت در ایتالیا ثبت شرکت در ایتالیا ثبت شرکت در ایتالیا ثبت شرکت در ایتالیا ثبت شرکت در ایتالیا ثبت شرکت در ایتالیا ثبت شرکت در ایتالیا ثبت شرکت در ایتالیا ثبت شرکت در ایتالیا ثبت شرکت در ایتالیا ثبت شرکت در ایتالیا ثبت شرکت در ایتالیا ثبت شرکت در ایتالیا ثبت شرکت در ایتالیا ثبت شرکت در ایتالیا ثبت شرکت در ایتالیا ثبت شرکت در ایتالیا ثبت شرکت در ایتالیا

روش های اقامت گرجستان

 

از روش های اصلی که می توان برای اخذ اقامت گرجستان استفاده نمود می توان به روش های اخذ اقامت از طریق ثبت شرکت، سرمایه گذاری، و خرید ملک اشاره کرد.

 

همچنین می توانید به صورت رایگان با مشاورین ما در خصوص اخذ اقامت اروپا در تماس باشید.

 

اقامت گرجستان به چندین روش امکان پذیر میباشد

 

 • اخذ اقامت گرجستان از طریق سرمایه گذاری
 • اخذ اقامت گرجستان از طریق خرید ملک
 • اخذ اقامت گرجستان از طریق ثبت شرکت
 • اخذ اقامت تحصیلی گرجستان
 • اخذ اقامت از طریق کار آفرینی
 • اخذ اقامت از طریق استخدام در یک شرکت ثبت شده در گرجستان.

 

آَشنایی با گرجستان

 

گرجستان کشوری در منطقه قفقازِ اوراسیاست. این کشور در مرز آسیای غربی و اروپای شرقی قرار گرفته است و از سمت غرب با دریای سیاه، از سمت شمال با روسیه، از سمت جنوب با ترکیه و ارمنستان و از سمت جنوب شرقی با آذربایجان هم مرز می باشد. پایتخت و بزرگترین شهر این کشور آسیایی اروپایی تفلیس است.

طی آخرین سرشماری جمعیت ۲۰۱۷، تعداد افرادی که در این کشور ساکن بودند ۳٫۹۷۳ میلیون نفر محاسبه شد.

زبان رسمی مردم کشور گرجستان زبان گرجی است. این زبان یکی از زبان های قفقازی بوده و از خانواده زبان های کارتولی (زبان قفقازی جنوبی) می باشد. لاری واحد پول کشور گرجستان است که علامت اختصاری آن GEL می باشد. هر لاری به ۱۰۰ تتری تقسیم می شود.

کشور گرجستان به ۹ منطقه، یک شهر و دو جمهوری مستقل تقسیم می شود. این به نوبه خود به ۶۷ ناحیه و ۱۲ شهرستان خودگردان تقسیم بندی شده است.

 

برای اطلاعات بیشتر با کارشناسان ما مذاکره فرمایید ارتباط با کارشناسان

اقامت گرجستان

 

اقامت ارمنستان

 

 

دو نوع ثبت شرکت قابل توصیه در جمهوری ارمنستان جهت اخذ اقامت اروپا و اخذ اقامت ارمنستان.

 

 • تضامنی LTD
 • مسئولیت محدود LLC

 

ثبت شرکت تضامنی

 

در این نوع ثبت شما نمی توانید شریک و یا سهامدار دیگری داشته باشید و تنها برای شخص شما می شود درخواست اقامت اروپا نمود و اسم شما نام شرکت و برند شما است.

 

مسئولیت محدود

 

در این نوع ثبت به غیر از شما به تعداد ۹ نفر دیگر از اعضای شرکت شما که غیر ارمنی باشند نیز مجوز اقامت داده می شود و هر یک از اعضا ی شرکت نیز می توانند برای خانواده خود اقامت ارمنستان را اخذ نمایند. شما می توانید نام شرکت را خودتان انتخاب نموده و برند تجاری داشته باشید و یا حتی درخواست ایجاد نمایندگی کنید.

 

مدارک لازم برای ثبت شرکت در ارمنستان

 

 • حضور شخص متقاضی و پاسپورت
 • ترجمه پاسپورت به زبان ارمنی
 • زمان ثبت شرکت یک تا سه روز کاری می باشد
 • سه اسم پیشنهادی برای شرکت
 • موضوع فعالیت شرکت و عناوین اصلی فعالیت ها
 • آدرس حقوقی شرکت

 

چگونگی ثبت شرکت در ارمنستان

 

ثبت شرکت، شرکت (LLC، OJSC) در ایروان (ارمنستان)

برای شروع فعالیت های کسب و کار در ارمنستان و حفظ آن لازم است از یکی از دو روش زیر استفاده کنید.

– ثبت شرکت
– ثبت نام کارآفرین خصوصی (PI)

 

عمدتا ثبت شرکت برای سازمان های تجاری که در زمینه های کارآفرینی فعالیت دارند الزامی است. ثبت شرکت برای سازمان های غیر تجاری نیز لازم است، هر چند آنها می توانند تحت شرایط خاصی فعالیت های کسب و کار خود را با رعایت قواعدی خاص به پیش ببرند.
بدون شک ثبت شرکت، فرایندی ساده و سریع است و شما باید آن را به صورت کاملاً قانونی به ثبت برسانید و مطمئن شوید که همه اسناد مهم شرکت در حضورشما به ثبت رسیده و در دست افراد دیگر نیافتد. ما شما را با انتخاب بهترین و راحت ترین شکل سازمانی قانونی برای کسب و کار دعوت به همکاری می کنیم. نتیجتاً شما می توانید یکی از این موارد را انتخاب کنید:

 

 • ثبت شرکت LLC در ارمنستان
 • ثبت شرکت CJSC در ارمنستان
 • ثبت شرکت OJSC در ارمنستان

 

بازنگری دقیق ثبت نام شرکت ها (سازمان های تجاری)

 

روند ثبت شرکت به عنوان روش فنی که اسناد به طور معمول استفاده می شود تنها کافی نیست. اول از همه مشاور متخصص در ثبت نام شرکت باید الزامات متقاضی را تشخیص داده و در صورت لزوم باید موارد مهم و ابهامات را برای آنها تعریف کند.

مراحل ثبت شرکت در ارمنستان

 

پروسه ثبت شرکت با انتخاب “نوع سازمانی حقوقی شرکت” آغاز می شود. این نقطه دارای اهمیت بالا است که روند مدیریتی شرکت، ارتباط بین سهامداران، توزیع سود و دیگر مسائل را تعریف می کند. البته بعد از ثبت نیز می توان در صورت لزوم به تغییر شکل سازمانی قانونی شرکت اقدام نمود.

علاوه بر این، در طول فرآیند ثبت شرکت شما باید “نام شرکت” را به کار گیرید. شما می توانید شرکت با نام اختصاری و یا در یک زبان خارجی ثبت نام کنید.
نکته مهم بعدی در روند ثبت نام شرکت های “سرمایه” است.

در ابتدا سرمایه به میزان منابع پول های اولیه شرکت و در مرحله دوم حداقل به اندازه اموال شرکت می باشد. اگر شما نیاز به ثبت نام یک شرکت از نوع خاصی از فعالیت ها (بانک ها، شرکت های بیمه) داشته باشید، آنگاه باید اندازه بالاتری از سرمایه را اعلام کنید.

اقامت ارمنستان اقامت ارمنستان اقامت ارمنستان اقامت ارمنستان اقامت ارمنستان

اخذ اقامت اسلواکی

اخذ اقامت اروپا و شینگن

بدیهی است در صورتیکه متقاضی صرفا بنا داشته باشد از طریق ثبت شرکت اقامت اسلواکی را اخذ نماید امکان پذیر میباشد و توصیه ما نیز در ابتدا اقامت از طریق ثبت شرکت میباشد.

مجوز اقامت اسلواکی به طور قانونی به یک فرد غیر اروپایی برای ثبت شرکت در اسلواکی ، زندگی، کار، تحصیل، مسافرت، ورود و خروج مجدد صادر می شود.

اخذ اقامت اسلواکی با اجازه اقامت دائم اسلواکی کاملا متفاوت است. دریافت اقامت اسلواکی حدود ۴ ماه و اجازه اقامت دائم ۵ سال طول خواهد کشید.

اجازه اقامت دائم اسلواکی به شما حق قانونی برای زندگی، کار، تحصیل، انجام کسب و کار و خرید ملک در هر کشور اتحادیه اروپا می دهد. اجازه اقامت دائم منجر به کسب تابعیت و گذرنامه می شود.

وجهت مشاوره رایگان ودریافت اطلاعات بیشتر میتوانید تماس بگیرید.

خدمات ما

 • مشاوره برای انتخاب نوع شرکت وفعالیت و ثبت شرکت در اسلواکی
 • انجام امور ثبت شرکت در اسلواکی توسط وکیل رسمی و مجرب بومی
 • افتتاح حساب بانکی از طریق ثبت شرکت در اسلواکی
 • تهیه دفتر حقیقی یا مجازی تلفن فاکس ایمیل و وب سایت با پسوند اسلواکی
 • دریافت اقامت برای مدیر عامل و همسر و فرزندان با ثبت شرکت

مزایا

 • مالکیت قطعی بدون نیاز شریک محلی
 • دسترسی به تمام نقاط شینگن
 • امکان تقاضای اقامت دایم پس از ۵ سال
 • امکان دریافت پاسپورت اسلواکی پس از گذشت ۵ سال از اقامت دایم
 • استفاده از برند اروپایی و برند سازی
 • افتتاح حساب شرکتی و شخصی
 • قوانین تجاری و گمرکی ازاد در داخل اتحادیه اروپا

مراحل انجام اقامت اسلواکی

 • تشکیل پرونده از طریق وکیل محلی ودریافت تاییدیه وموافقت دولت اسلواکی بیزنس پلن واجازه فعالیت برای متقاضی
 • دریافت ویزای دی برای متقاضی جهت حضور در اسلواکی برای اخذ اقامت و انجام امور ثبتی

مدارک مورد نیاز

 • وکالتنامه که توسط متقاضی امضا شده و به تایید سفارت رسیده
 • پیشنهاد اسم شرکت از جانب متقاضی

ویزای کانادا تضمینی

ویزای تضمینی کانادا

مدارک مورد نیاز جهت اخذ ویزای کانادا تضمینی با توجه به نوع ویزای درخواستی اعم از ویزای توریستی ، ویزای کار ، ویزای دانشجویی و مهاجرت و با توجه به اینکه افراد دارای مشاغل گوناگون و شرایط متفاوتی برای درخواست ویزا می باشند از شخصی به شخص دیگرمتغیر و متفاوت می باشد.

در سال های اخیر کانادا یکی از پرطرفدارترین مقاصد برای مهاجران و گردشگران بوده است. اگر قصد بازدید از این کشور و یا مهاجرت به آن را داشته باشید نیاز به اخذ ویزای کانادا دارید که پروسه ی اخذ این ویزا بسیار پیچیده و حساس می باشد و مدارک شما بسیار دقیق مورد ارزیابی قرار می گیرند. در صورتی که رزومه ی قوی و تاریخچه سفر خوبی داشته باشید این کشور برای شما مقصد مناسبی خواهد بود چرا که کانادا به مهاجران نیازمند است. در ادامه به بررسی روش های اخذ ویزای کانادا تضمینی می پردازیم.

باتوجه به اینکه سفارت کانادا مصاحبه حضوری با متقاضیان پرونده نداشته و تصمیم گیری در مورد صدور و یا عدم صدور ویزا صرفاً با توجه به مدارک ارسالی متقاضی صورت می پذیرد ، لذا اهمیت ارسال مدارک صحیح وپرونده کامل بیشتر آشکار می گردد.

مدارک ارسالی باید کامل، دقیق ، به روز و گویای کامل وضیعت فرد متقاضی  باشد وافسر ویزا را متقاعد نماید که شخص متقاضی واجد شرایط ویزای درخواستی می باشد.
(مدارکی که به زبان انگلیسی یا فرانسه نباشند باید بهمراه ترجمه رسمی آنها به زبان انگلیسی یا فرانسه ارسال گردند.)

مدارک لازم جهت اخذ ویزای توریستی

 •  دعوتنامه با تاریخ و امضاء
 • کپی کارت اقامت دعوت کننده
 • کپی اجاره نامه و یا سند ملکی منزل دعوت کننده
 • گواهی کاری دعوت کننده یا آخرین فیش حقوقی
 • گواهی حساب بانکی دعوت کننده
 • آخرین برگ پرداخت مالیاتی (Notice of assessments یا T4)
 • مدارک شناسایی و مدارک دارایی
 • پاسپورت جدید با حداقل یکسال اعتبار
 • پاسپورتهای قدیمی ( برای نشان دادن تاریخچه سفرها )
 • شناسنامه متقاضی
 • اسناد ملکی منگوله دار و غیر منگوله دار شامل مبایعه نامه – قرارداد پیش خرید و غیره
 • اجاره نامه در صورتی که تاریخ آن تمدید شده واعتبارداشته باشد
 • گواهی لاتین بانکی از حساب های سپرده و اگر سپرده ای دارید که در ماه سود ماهیانه دریافت می کنید لطفاً پرینت (ریز) حساب یا گواهی از بانک که در آن
 • قید شود در ماه چقدر سود دریافت می کنید.
 • گردش حساب سه ماه و یا شش ماهه از حساب های جاری و کارکرد دارمتقاضی
 • ۲ قطعه عکس رنگی –سایز ۴٫۵*۳٫۵  با زمینه روشن  که به تازگی گرفته شده باشد
 • گواهی اشتغال به تحصیل یا اشتغال به کار فرزندان مجرد
 • مدارک کاری متقاضی
 • (گواهی اشتغال به کار ، فیش حقوقی ، حکم کارگزینی ، فیش بازنشستگی ، حکم بازنشستگی ، پروانه کسب ،پروانه بهره برداری ، پروانه وکالت ، پروانه مطب ، کارت بازرگانی )

ویزای کانادا

بیشتر بخوانید :
ثیت شرکت در اتریش و اخذ اقامت اروپا

اگر متقاضی دارای شرکت باشد مدارک ذیل را در صورت موجود ارائه دهد :

 • مدارک شرکت
 • اساسنامه شرکت
 • روزنامه رسمی شرکت ( آگهی تاسیس وآخرین آگهی تغییرات)
 • اظهار نامه ثبت شرکت
 • آخرین لیست بیمه شرکت + برگه پرداخت
 • پرینت گردش حساب سه ماه یا شش ماه شرکت
 • آخرین برگه مالیاتی شرکت

(در صورتی که متقاضی ، خانم متاهل باشد علاوه بر مدارک خود، مدارک همسر هم نیاز است .)

لازم به ذکر است که بعد از ارسال مدارک به سفارت ، به هیچ عنوان نمی توان مدرک دیگری را به پرونده خود اضافه نمایید مگردر مواردی که  سفارت مدرکی را از شما بخواهد و همچنین بعد از تصمیم گیری درمورد پرونده شما مدارک از طرف سفارت به شما بازگردانده نخواهد شد.
توضیح اینکه از تاریخ ۱۱ دسامبر ۲۰۱۳ دفتر VAC اقدام به انجام خدمات بیومتریک (انگشت نگاری ) در آنکارا نموده و در قبال انجام این خدمات وجهی تحت عنوان هزینه بیومتریک باید واریز گردد.

نمایندگان ما در آنکارا علاوه بر واریز وجه سفارت ، واریز هزینه بیومتریک را نیز انجام می دهند. با این تفاصیل خود متقاضی حتماً باید برای انجام بیومتریک در آنکارا حضور داشته باشد، البته شامل افراد زیر ۱۴ سال و همچنین بالای ۸۰ سال نیست.

ویزای تضمینی کانادا بدون شینگن

داشتن تاریخچه سفر قوی برای اخذ ویزای کانادا الزامی نیست اما اگر سابقه ی سفر به کشورهای حوزه شینگن را داشته باشید، احتمال ریجکت شدن را به شدت کاهش می دهید زیرا بسیاری از ریجکتی ویزاها به دلیل تاریخچه سفر ضعیف می باشد. این درحالی است که داشتن سابقه ی سفر به شینگن جزو موارد الزامی برای اخذ ویزای کانادا به حساب نمی آید.

داشتن سفرنامه ی شینگن تضمین کننده ی این است که شما قصد ماندن در کشور کانادا را ندارید و اگر قصد شما تنها خروج از کشورتان بوده می توانستید در اروپا اقامت کنید.

اخذ ویزای کانادا بدون داشتن سفرنامه ی شینگن غیر ممکن نیست اما احتمال خیلی کمی دارد و تضمین کردن آن یک دروغ به حساب می آید. اما نکته ای که اهمیت دارد این است که داشتن دعوت نامه از کانادا تاثیر مثبتی روی اخذ ویزا می گذارد حتی اگر سابقه ی سفر به حوزه شینگن را نداشته باشید.

توجه داشته باشید که در این پروسه از دعوتنامه جعلی استفاده نکنید چرا که با این کار به احتمال زیاد به مدت ۵ سال از اخذ ویزای کانادا محروم خواهید شد. پس فقط از دعوتنامه ای استفاده کنید که توسط اقوام یا دوستان برایتان ارسال شده است و به هیچ عنوان اقدام به خرید دعوتنامه نکنید.

همچنین برخی از آژانس های تبلیغاتی مدعی هستند که بدون سابقه سفر به شینگن و با چسباندن لیبل های جعلی می توانند  سبب اخذ ویزای کانادا بشوند اما این کار تنها سبب محرومیت از اخذ ویزای شینگن می گردد پس به هیچ عنوان به این موسسات اعتماد نکنید.

سیستم مهاجرت و اخذ ویزای کانادا بسیار دقیق و حساس است و در صورت رخ دادن هرگونه جعل مدرک یا تقلب شما را در بلک لیست قرار می دهند.

ویزای کانادا

بیشتر بخوانید :
اقامت اروپا از طریق ثبت شرکت

ویزای توریستی کانادا تضمینی

اگر قصد دارید برای مدتی کوتاه مثلا ۶ ماه به کانادا سفر کنید، باید ویزای موقت بگیرید. ویزای موقت بر اساس دلایل مختلفی ارائه شده است که مهمترین آن ویزای توریستی کانادا می باشد. اما باید تعهد بدهید که اقامت شما در این کشور موقتی است و دوباره به کشورتان باز می گردید.

هزینه ویزای توریستی کانادا تضمینی

موارد زیادی در هزینه ی اخذ ویزای کانادا تاثیر دارند و هر مرحله هزینه های مربوط به خود را دارد. کانادا خط مشی های خود را باز کرده است و کلیه متقاضیان واجد شرایط این شانس را دارند که با کمک یک مشاور باتجربه، ویزای مولتی کانادا را دریافت کنند.

هزینه ویزای کانادا تضمینی ۱۸۰۰ دلار و هزینه ی ویزای عادی ۵۰۰ دلار می باشد.

مدارک لازم برای اخذ ویزای توریستی کانادا :

 • پاسپورت
 • یک قطعه عکس ۴٫۵*۳٫۵
 • ترجمه رسمی کارت ملی و شناسنامه
 • رزرو هتل و بلیط دو طرفه
 • ترجمه رسمی سند ازدواج
 • فرم تکمیل شده
 • گواهی تمکن مالی
 • ترجمه رسمی سند ملکی
 • مدارک شغلی همراه با ترجمه رسمی( برای کارمندان و صاحبان کار)

ویزای کانادا تضمینی برای یکبار ورود در صورت وجود شرایط زیر صادر شود :

 • وقتی هدف از ورود به کانادا موجه باشد (مثلاً برای یک بازدید رسمی توسط یک اتباع خارجی)؛
 • اگر متقاضی در یک رویداد ویژه در کانادا دعوت شده باشد.
 • روشها یا دستورالعملهای خاص در کشور وجود داشته و توسط IRCC تأیید شود.

بقیه برنامه های ویزای کانادا تضمینی بطور خودکار برای ویزای ورود چندگانه در نظر گرفته می شوند.

ویزای کانادا

بیشتر بخوانید :
شرایط اقامت در اسلوونی

ویزای مولتی کانادا تضمینی

آیا می دانستید که ۹۰% ویزای های بازدید از کانادا از نوع ویزای مولتی کانادا می باشند؟ ویزای مولتی چیست؟

این نوع از ویزا به شما این مکان را می دهد که به مدت ۶ ماه در هر زمانی که خواستید به کشور کانادا سفر کنید. شما باید قبل از اتمام تاریخ انقضای ویزای خود وارد کانادا شوید.

اخذ ویزای ۵ ساله کانادا تضمینی

برای اخذ ویزای کانادا باید مدارکی را همراه با ترجمه رسمی ارائه دهید. همچنین همراه با این مدارک باید فرم سفارت را به طور کامل و بدون اشتباه پر کنید چراکه حتی کوچکترین نقصی در این فرم می تواند بسیار به ضررتان تمام شود. سایر مدارک ارسال شده همراه فرم در واقع نشان دهنده ی صحت اطلاعات وارد شده در فرم هستند.

برای اخذ ویزای ۵ ساله کانادا به این موارد دقت کنید:

 • هدف از سفر را کامل و بدون ابهام بیان کنید
 • تاریخچه سفر قوی و سابقه سفر به کشورهای حوزه شینگن را داشته باشید.
 • با داشتن دعوت نامه احتمال اخذ ویزا به شدت افزایش میابد.
 • به هیچ عنوان از مدارک جعلی استفاده نکنید چراکه ممکن است به مدت ۵ سال و یا حتی تا آخر عمر در بلک لیست کشور کانادا قرار بگیرید.

روند اخذ ویزای ورود به کانادا :

دو راه برای درخواست ویزای کانادا وجود دارد که روش اول به صورت آنلاین و روش دوم از طریق مراجعه به سفارت کانادا می باشد. در ادامه به بررسی روند اخذ ویزای کانادا تضمینی می پردازیم.

در روش اول اولین قدم باز کردن یک حساب کاربری است. پس از ثبت نام و پرداخت هزینه ها از طریق آنلاین، یک کد پی گیری دریافت خواهید کرد که با این کد پی گیری می توانید از پاسخ درخواست ویزا مطلع شوید.

در روش دوم فرد متقلضی باید به سفارت مراجعه کرده و مدارک خود را ارائه دهد، پس از ثبت درخواست و دریافت نامه انگشت نگاری دوباره باید به سفارت مراجعه کرده و کارهای انگشت نگاری را انجام دهد. پس از انجام این مراحل باید منتظر جواب درخواست باشید. اگر پذیرفته شوید باید به سفارت مجددا مراجعه کرده و ویزای خود را دریافت کنید.

اما ما به شما روش اول را توصیه می کنیم چرا که هم کم هزینه تر است و هم راحت تر و به دلیل تعطیلی سفارت کانادا در ایران، اقدام آنلاین عقلانی تر به نظر می رسد.

توجه داشته باسید در این مراحل حتی جزئی ترین اشتباهات ممکن است سبب ریجکت شدن ویزا شوند و بهتر است در این راه از مشاوران و متخصصان این زمینه کمک بگیرید. مشاوران موسسه ی کیمیا سپنتا می توانند شما را در پروسه اخذ ویزای کانادا تضمینی یاری نمایند. تمامی فعالیتهای موسسه کاملا قانونی بوده و تمامی مراحل طبق ضوابط و مقررات انجام می شود.

ویزای تحصیلی کانادا

کانادا دارای حدود ۸۰ دانشگاه و ۲۲۰ کالج است. سالیانه بیش از ۱۳۰,۰۰۰ دانشجو از خارج از کانادا جهت تحصیل به کانادا می آیند.
مقررات پذیرش دانشگاه ها بسیار متفاوت است و در شیوه پذیرش دانشجو مستقل عمل می کنند.

سطح علمی اکثر دانشگاه های کانادا بسیار بالا بوده و شهرت بین المللی دارند.
با این حال تنها ۱۰ درصد از ظرفیت پذیرش دانشگاه ها به متقاضیان بین المللی اختصاص دارد و بقیه در اختیار شهروندان و مهاجران است.

اخذ پذیرش و ویزای تحصیلی می تواند سریع ترین راه برای ورود به کانادا باشد. از آنجاییکه در برخی از کشورها منجمله ایران، روند بررسی تقاضای مهاجرت به کانادا بسیار طولانی است، آن دسته از افرادی که خواهان اخذ اقامت دائم در کانادا در مدت کوتاهتری هستند (درصورت دارا بودن شرایط مربوطه) از طریق ویزای تحصیلی اقدام می کنند.

مزایای اخذ ویزای تحصیلی

 • روند صدور ویزای تحصیلی بسیار کوتاه بوده و در صورت اخذ پذیرش تحصیلی و انجام امور مربوطه از طریق سفارت کانادا در آنکارا در کمترین زمان ممکن می توان وارد کشور کانادا شد.
 • با تکمیل یک دوره تحصیلی ۲ ساله در کانادا می توان از ۵ امتیاز جهت درخواست اقامت دائم برخوردار شد .
 • بر اساس مصوبه اخیر وزارت مهاجرت و شهروندی، دانشجویان می توانند پس از طی دو سال از تحصیل، از داخل کانادا برای اخذ اقامت دائم و مهاجرت تحت “گروه تجربه کانادایی” ، درخواست نمایند.
 • امکان تقاضا برای اقامت دائم جهت افراد دارای ویزای تحصیلی از داخل کانادا میسر بوده و زمان لازم جهت روند این امر کمتر از زمان مورد نیاز در صورت اقدام از خارج از کانادا است.
 • از آنجا که حداقل ۳ سال اقامت جهت اخذ شهروندی کانادا لازم است، هر سال تحصیل در کانادا با ویزای تحصیلی معادل ۶ ماه اقامت محسوب شده، لذا این
 • افراد پس از اخذ اقامت دائم سریعتر موفق به دریافت شهروندی می شوند.
 • در بعضی موارد پس از دریافت ویزای تحصیلی تحت شرایطی اقدام جهت تقاضای اقامت دائم عملی تر است.
 • پس از اخذ اقامت، یافتن کار با داشتن مدرک از موسسات آموزش عالی کانادا ساده تر است.

ویزای کانادا

بیشتر بخوانید :
اقامت اروپا از طریق ثبت شرکت در آلمان

البته شهریه تحصیل برای دانشجویان بین المللی حدود ۳ برابر مهاجرین و شهروندان عادی است. متوسط شهریه برای یک سال با هزینه های اقامت در حدود ۲۰ الی ۲۵ هزار دلار کانادا است.

بنابراین کسانی که از وسع مالی لازم برخوردار نیستند، بهتر است در صورت داشتن شرایط، ابتدا مراحل مهاجرت را طی نمایند و سپس ادامه تحصیل دهند.

اخذ پذیرش تحصیلی می تواند مستقیما توسط فرد متقاضی یا وکلا و شرکت های حقوقی انجام گیرد.

ویزای تحصیلی حداکثر تا پایان تحصیل اعتبار دارد مگر اینکه دانشجو بتواند امکان ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر را فراهم کند.
اکثر دانشجویان خارجی نیاز به اخذ مجوز تحصیلی دارند. مگر اینکه مایل باشید در یک برنامه آموزشی ۶ ماهه و یا کمتر مثل دوره زبان شرکت کنند.

اداره مهاجرت کانادا بطور عادی مجوز دانشجوئی را صادر می کند. دانشجویان بین المللی در واقع دیدارکنندگان موقت از کانادا محسوب می شوند. آنها باید در هنگام ورود اداره مهاجرت کانادا را متقاعد کنند که قصدشان از ورود به خاک کانادا ماهیتی موقتی دارد.
اگر متقاضی از یک مؤسسه آموزشی کانادایی نامه پذیرش دریافت کرده باشد و همچنین پول کافی جهت شهریه و هزینه های زندگی در کانادا داشته باشد.

در برخی موارد، اداره مهاجرت کانادا ممکن است از متقاضیان بخواهد تحت آزمایشات پزشکی قرار گیرند. بعلاوه دارندگان مجوز دانشجویی باید تقاضای روادید گردشگری را بدهند و آن را دریافت دارند( مگر اینکه شهروند کشورهایی باشند که معاف از روادید محسوب می شوند).

اخذ پذیرش از دانشگاه های کانادا زمان و پشتکار زیادی می طلبد. شاید لازم باشد همزمان از چند دانشگاه درخواست نمایید که خوب طبیعتا هزینه بیشتری نیز طلب خواهد کرد. ( شامل هزینه درخواست ، ترجمه و ارسال مدارک به صورت جداگانه). ضمن اینکه دانشجویان بین الملل نمی توانند از کمک های مالی یا وام تحصیلی بهره مند شوند.

می توان گفت مهمترین پارامتر پذیرش، نمرات شما در مقطع قبلی از جمله دوره دبیرستان یا دانشگاه است. در واقع ورود به دانشگاه های کانادا نوعی مسابقه است که هر کس سابقه علمی بهتری داشته باشد موفق تر است.

برای همین، خیلی ها ترجیح می دهند قبل از اینکه بفکر درخواست باشند، واحد هایی را که با نمره کم گذرانده اند مجددا در دبیرستان
بزرگسالان یا واحدهای دانشگاه آزاد بگذرانند تا نمره بهتری را ارائه کنند.

ویزای کانادا ویزای کانادا ویزای کانادا ویزای کانادا ویزای کانادا ویزای کانادا ویزای کانادا ویزای کانادا ویزای کانادا ویزای کانادا ویزای کانادا

موسسه حقوقی بین المللی کیمیا سپنتا با داشتن مشاورین مجرب متقاضیان اخذ اقامت اروپا را یاری می نماید.
برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید از سایت canadavisa.com دیدن کنید.

 

 

اخذ ویزای فرانسه – توضیح انواع ویزای فرانسه و مدارک لازم

 

 

در این مطلب قصد داریم شما را با اخذ ویزای فرانسه، روش ها و مدارک مورد نیاز آن آشنا کنیم.

 

انواع ویزای فرانسه

 

ویزای تحصیلی فرانسه

 

برای دریافت ویزای تحصیلی فرانسه، شما باید بیشتر از ۱۸ سال سن داشته باشید. همچنین باید دوره آموزشی و یا مطالعاتی خود را از قبل انتخاب کرده و نامه پذیرش از یک موسسه آموزش عالی ارائه کنید.

مراحل ویزای دانشجویی فرانسه به صورت آنلاین انجام می‌شود.

 

ویزای توریستی فرانسه

 

برای اخذ ویزای توریستی فرانسه، شما باید وقت سفارت تعیین کنید. شما هیچ مصاحبه ای با افسران ویزای این کشور نخواهید داشت و فقط برای تحویل مدارک و انگشت نگاری به سفارت فرانسه مراجعه کنید.

برای ویزای توریستی فرانسه، باید بین ۱ تا ۳ ماه قبل از تاریخ سفر اقدام کنید. جواب ویزای فرانسه توریستی، ۲۱ روز کاری بعد به شما اعلام می‌شود.

 

ویزای کاری فرانسه

 

ویزای کاری فرانسه، با توجه به مدت زمان، به دو دسته بیشتر از ۹۰ روز (بلند مدت) و کمتر از ۹۰ روز (کوتاه مدت) دسته بندی می‌شود.

برای گرفتن ویزای فرانسه به صورت کاری، شما باید از یک کارفرما، شرکت و یا موسسه دعوت نامه ارائه کنید و در صورتی که دعوت نامه نداشته باشید، ویزای کاری به شما اعطا نمی‌شود.

 

ویزای ترانزیت فرانسه

 

ویزای ترانزیت فرانسه، یک نوع ویزای کوتاه مدت برای متقاضیانی است که تمایل دارند در منطقه بین المللی فرودگاه فرانسه به طور موقت اقامت داشته باشند. شما با ویزای فرانسه بصورت ترانزیت مجاز به ورود به فرانسه و شهر‌های آن نیستید.

 

 

ویزای فرانسه
ویزای فرانسه

 

 

مدارک لازم جهت اخذ ویزای فرانسه

 

 • شناسنامه ایرانی
 • گذرنامه توجه : اعتبار گذرنامه باید حداقل دو ماه بیشتر از تاریخ خاتمه‌ی اعتبار ویزای درخواستی باشد . کپی را تنها از صفحات یک تا پنج گذرنامه و همین‌طور صفحاتی که در آن‌ها مهرروادید خورده، تهیه کنید .
 • دو قطعه عکس رنگی ویژگی‌های ضروری عکس مورد نظر : عکس رنگی، زمینه سفید،تمام رخ، کم‌تر از سه‌ماه پیش گرفته شده باشد، کاملاً با ظاهر فعلی صاحب عکس هم‌خوانیداشته باشد، در ابعاد ۳۵ در ۴۵ میلی‌متر،فاصله‌ی بین سطح بالای سر و چانه در تصویرصورت ۳۲ میلی‌متر .
 • دعوت‌نامه : اگر دعوت‌نامه ندارید، برگه‌ی رزرو هتل برای تمام مدت اقامت در فرانسه یا مدارکی که نشان دهدشما صاحب مسکن در فرانسه هستید (مانند سند مالکیت، قبض مالیات ملکی یا قبض عوارض سکونت ).
 • برای کودکانی که تنها یا به همراه شخص ثالثی سفر می‌کنند، اجازه‌ی کتبی و رسمی پدر یا مادریا قیم قانونی آنها .
 • اسناد رسمی شغلی و منابع مالی .
 • برای اشخاص تحت تکفل ( زنان خانه‌دار یا فرزندان ): گواهی کار، صورت‌حساب بانکی (مشروح عملیات بانکی ماهآخر ) و یا دفترچه حساب پس‌اندازمتکفل (شوهر، پدر) (ارائه گواهی بانکی ساده به‌تنهایی کافی نیست) با تاریخ گشایش حساب .
 • برای دانش‌آموزان دبستانی و دبیرستانی و دانشجویان : گواهی اشتغال به تحصیل.
 • بیمه مسافرتی .
 • بلیط هواپیما یا رزرواسیون قطعی رفت و برگشت به مقصد فرانسه. در صورت لزوم، فاکتور پرداخت‌شده‌ی هتل برای کل مدت اقامت الزامی می باشد.

 

 

آشنایی با کشور فرانسه

 

فرانسه یکی از کشورهای اروپای غربی است که دارای  قلمروهای زیادی می باشد. کشور فرانسه جزو کشورهای است که هم در دریای میترانه ساحل دارد و هم در اقیانوس اطلس.

کشور فرانسه با کشورهای بلژیک، لوکزامبورگ، آلمان، سوئیس، ایتالیا و اسپانیا هم مرز می باشد.در کشور فرانسه ادیان مختلفی وجود دارد که ۶۴ درصد آنها کاتولیک ، ۲۸ درصد آنها بدون دین ، ۳ درصد انها پروتستان و مابقی دیگر ادیان ها هستند.

این کشور از نظر آب و هوایی جزو کشورهای معتدل و مدیترانه ای قاره اروپا است. شهرهای فرانسه دارای آب و هوای متفاوتی می باشند که در کل شامل قیانوسی، مدیترانه ‌ای، اقیانوسی مرطوب، سرد و زمستانی می باشد .

کشور فرانسه در ۵۰۰ سال گذشته یکی از بزرگترین قدرت های فرهنگی، نظامی، اقتصادی در جهان بوده است

و در اتحادیه اروپا بزرگترین به شمار می رود. در قرن ۱۷ و ۱۸ میلادی کشور فرانسه قسمت های بزرگی از شمال آفریقا و جنوب شرق آسیا را مستعمره خود کرد و در قرن بیستم به دومین امپراتوری مستعمره جهان تبدیل شد.

 

 

موسسه حقوقی بین المللی کیمیا سپنتا با داشتن مشاورین مجرب شما را در خصوص اخذ اقامت اروپا یاری می کند.

 

کانال تلگرام

ویزای سوئیس + انواع ویزای سوئیس و مدارک لازم | سفارت سوئیس

 

انواع ویزای سوئیس

 

با توجه به هدف سفر سوئیس، ویزای سوئیس در انواع مختلفی صادر می‌شود. پرطرفدارترین ویزای توریستی و تحصیلی می باشد.

بدلیل اینکه کشور سوئیس به عنوان یکی از مقاصد لوکس و نسبتا گران توریستی دنیا در حوزه شینگن قرار گرفته،

هر یک از انواع ویزای سوئیس نظیر ویزای توریستی، تحصیلی، کاری جزو، ویزای شینگن تلقی شده و شامل قوانین اتحادیه اروپا و پیمان شینگن می شوند.

 

ویزای ورود به خاک کشور سوئیس به چهار دسته تقسیم می‌شود؛

 

ویزای نوع A / ترانزیت: این نوع از ویزا در مبادی ورودی (فرودگاه) برای شخص متقاضی صادر می‌شود.

با این نوع ویزا مسافر حق خروج از فرودگاه را نداشته و فقط می‌تواند پرواز خود را در یکی از فرودگاه‌های شینگن تعویض و راهی کشوری دیگر در خارج از این منطقه شود.

ویزای نوع B / ویزای عبور: با این نوع از ویزای سوئیس مسافر اجازه خروج از فرودگاه را داشته و می‌تواند از شینگن به عنوان منطقه عبور استفاده کند.

به عبارت دیگر، مسافر می‌تواند از طریق زمینی خود را به کشوری خارج از منطقه شینگن سفر کند.

ویزای نوع C / ویزای شینگن: این ویزا از جمله ویزاهای کوتاه مدت است که دارای اعتبار ۹۰ روزه در طول ۶ ماه است و از آن می‌توان برای ملاقات بستگان، ماموریت‌های کاری یا سفرهای درمانی استفاده کرد.

این ویزا متداول‌ترین نوع ویزا در میان گردشگران ایرانی است. (اطلاعیه سفارت سوئیس درباره آخرین تغییرات ویزای توریستی)

ویزای نوع D / ویزای ملی: این نوع ویزای سوئیس مختص افرادی است که قصد اقامت بیش از ۹۰ روز در سوئیس دارند و از جانب اداره مرکزی کانتون صادر می‌شود.

اغلب تجار و بازرگانان از این نوع ویزا استفاده می‌کنند و از طریق آن می‌توانند در طول سال بارها به منطقه شینگن ورود و خروج نمایند.

 

شرایط اخذ ویزای سوئیس

 

شرایط اخذ ویزای سوئیس به شرح زیر می‌باشد:

 

 تاریخچه سفر ( Travel History ): درخواست کنندگان ویزای سوئیس باید تاریخچه سفر مناسب و معتبری را ارائه کنند مانند ( ویزای چین، سنگاپور، استرالیا و غیره ) و با این تاریخچه اقدام به گرفتن ویزای سوئیس نمایند.

تاریخچه سفر مهم ترین شرط اخذ ویزای سوئیس می‌باشد.

 گردش حساب ۶ ماه: گردش حساب مورد نیاز برای ویزای سوئیس، گردش ۶ ماه آخر حساب متقاضی می‌باشد و منظور از گردش حساب مبالغ ورودی و خروجی حساب نیست و فقط تعداد تراکنشات اهمیت دارد.

 وضعیت تمکن مالی: مبلغ ایده آل برای تمکن مالی جهت اخذ ویزای سوئیس، حدودا مبلغ ۷۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان برای هر نفر می‌باشد. گواهی تمکن مالی ویزای سوئیس باید به یورو اعلام شود و حتما باید توسط انک به مهر و امضاء شده باشد.

 گواهی اشتغال به کار و بیمه : گواهی اشتغال به کار و بیمه تامین اجتماعی، به مسئول تایید ویزای شینگن اثبات می‌کند که شما به کشور محل اقامت خود وابسته هستید و پس از مدت زمان سفر، به کشور خود باز می‌گردید.

 ارائه دعوت نامه: دعوت نامه ویزای سوئیس می‌تواند از سوی اعضای خانواده و یا یک شرکت ارسال شود. در متن دعوت نامه باید جزئیات کامل شخص میزبان مانند نام و نام خانوادگی، آدرس، تاریخ تولد و تابعیت ایشان ذکر شود.

همچنین تاریخ دقیق اقامت متقاضی باید در متن نامه نوشته شود. می‌توان گفت دعوتنامه ویزای سوئیس نیز یکی از مهم ترین شرایط اخذ ویزای سوئیس می‌باشد.

 

ویزای سوئیس

 

 

 نکات مهم

 

 •  کشورها، برای شهروندان ایرانی مقدور نیست.
 •  فرآیند صدور ویزای شینگن حداقل ۱۰ روز کاری به طول می‌انجامد.
 •  با توجه به میزان بالای تقاضا سفارت به متقاضیان توصیه می‌کند تا ۹۰ روز قبل (هشت هفته) از تاریخ سفر برای دریافت وقت مصاحبه اقدام کنند.
 •  از دوم اکتبر سال ۲۰۱۲ سفارت سوئیس اقدام به ثبت اطالعات بیومتریک متقاضیان ویزای شنگن کرده است. به این ترتیب که اثر انگشت کلیه متقاضیان ویزای نوع C (توریستی، تجاری و دیدار از دوستان و اقوام اسکن می‌شود.                                                           بنابراین، لازم است تا کلیه متقاضیان بالای ۱۲ سال باید شخصا مدارک و درخواست خود را به سفارت ارائه کنند.

 

مدارک مورد نیاز جهت دریافت ویزای سوئیس

 

 1.    اصل پاسپورت با اعتبار حداقل ۳ ماه بیشتز از تاریخ ویزا درخواستی.
 2.    فرم درخواست ویزا ( از سایت سفارت دریافت نمائید ).
 3.    کارت ملی و شناسنامه.
 4.    ۲ قطعه عکس رنگی ۶ در ۴ رنگی با پس زمینه سفید بدون روتوش.
 5.    در صورتی که قبلا ویزا شنگن و یا ویزا کشور معتبر دیگری دریافت کرده اید کپی از آنها و مهر های ورود و خروج.
 6.    نامه تمکن مالی و گردش ۶ ماه آخر سپرده بانکی.
 7.    گواهی اشتغال به کار که در آن تاریخ استخدام – سمت – میزان حقوق و مرخصی ذکر شده باشد به همراه فیش حقوقی ( برای کارمنداگ و کارگران ) .
 8.    پروانه کسب و یا ثبت شرکت و یا کارت بازرگانی ( برای صاحبان مشاغل ).
 9.    گواهی بازنشستگی ( برای افراد بازنشسته ).
 10.    گواهی اشتغال به تحصیل ( برای دانشجویان ).
 11.    بیمه مسافرتی.
 12.    سند مالکیت ( در صورت وجود ).
 13.    رزرو هتل و بلیط هواپیما.

 

 

سفارت سوئیس

 

 

نشانی : تهران، الهیه، خیابان شریفی منش، کوچه یاسمن، پلاک ۲

تلفن : ۲۲۰۰۸۳۳۳ – ۰۲۱

فکس : ۲۲۰۰۶۰۰۲- ۰۲۱

کدپستی : ۶۳۷۵۱-۱۹۶۴۹

پست الکترونیک : teh.visa@eda.admin.ch

وب‌سایت : www.eda.admin.ch

روزها و ساعات کاری : شنبه تا پنج شنبه ۷:۳۰ تا ۱۵:۳۰

 

 

موسسه حقوقی بین المللی کیمیا سپنتا با داشتن مشاورین مجرب شما را در خصوص اخذ ویزای سوئیس و  اقامت اروپا یاری می نماید.

 

کانال تلگرام

 

 

ویزای شینگن چیست ؟ و انواع آن کدام است؟ (شرایط و مدارک لازم)

ویزای شینگن چیست؟

 

برای ورود به منطقه شینگن نیاز به ویزای شینگن (Schengen Visa) دارید. این ویزا ورود به ۲۶ کشور عضو این پیمان را جواز می‌دهد

و دارنده این ویزا خواهد توانست برای مدت‌ زمان و شرایطی مشخص به هریک از کشورهای عضو پیمان شینگن سفر کنند.

ماهیت و هدف از سفر متقاضی تعیین کننده نوع و مدت زمان ویزای شینگن خواهد بود.

به بیان دیگر اینکه هدف از سفر شما شرکت در توری گردشگری است یا انجام فعالیتی تجاری و یا صرفا توقف چند ساعته در یکی از کشورهای عضو، نوع ویزا و مدت اعتبار آن را تعیین خواهد کرد.

ویزای شینگن می‌تواند توسط هر یک از کشورهای عضو این پیمان صادر شود و به رعایت برخی قوانین، دارنده آن می‌تواند در مدت زمان اعتبار ویزا بدون مشکل در هر یک از کشورهای منطقه شینگن تردد نماید.

 

 

انواع ویزای شینگن

 

بسته به هدف و ماهیت سفر، نوع ویزای شینگن متقاضی تعیین می‌گردد. نوع این ویزا از طرفی مدت اعتبار این ویزا را تعیین خواهد کرد.

بنابراین انواع ویزای شینگن تعیین کننده نحوه و شرایط ورود شما به یک یا چند کشور حوزه شینگن خواهد بود. این ویزا به ۳ دسته کلی تقسیم بندی می‌شوند:

 

 • ویزای اتحادیه شینگن یا Uniform Schengen Visa (USV)
 • ویزای اعتبار محدود منطقه‌ای یا Limited territorial validity visa (LTV)
 • ویزای ملی یا National Visa

 

 

[irp posts=”2349″ name=”ویزای شینگن”]

 

 

ویزای شینگن
ویزای شینگن

 

 

۱- ویزای اتحادیه شینگن

 

ویزای اتحادیه شینگن در واقع همان ویزای گردشگری اروپا است. دارنده این ویزا اجازه دارد هر ۶ ماه یک‌بار به مدت حداکثر ۹۰ روز به کشورهای عضو اتحادیه شینگن سفر کرده و در آن اقامت داشته باشد.

بر اساس هدف متقاضی از سفر به هر یک از کشورهای عضو پیمان، ویزای اتحادیه شینگن به ۳ دسته ویزای A, B, C  تقسیم می‌شوند که طبعا یکی از آنها به متقاضی تعلق می‌گیرد.

 

 ویزای شینگن نوع A

ویزای نوع A نوعی ویزای ترانزیت فرودگاهی است که تنها به فرد اجازه می‌دهد تا در یکی از فرودگاه‌های حوزه شینگن پرواز خود را تعویض و به کشوری خارج از حوزه شینگن سفر کنید.

این ویزا تنها برای استفاده از فرودگاه‌های محدوده شینگن معتبر است و فرد اجازه خروج از فرودگاه را نخواهد داشت.

 

ویزای شینگن نوع B

ویزای نوع B نیز نوعی ویزای ترانزیتی است که الصاق آن به پاسپورت، به فرد اجازه خواهد داد تا ظرف حداکثر ۵ روز از خاک کشوری در منطقه شینگن عبور کنید.

 

ویزای شینگن نوع C

ویزای نوع C در واقع ویزای کوتاه ‌مدت برای سفر به حوزه شینگن است و فرد مجاز است در طول زمانی که هنگام دریافت این نوع ویزا مشخص می‌شود، در کشورهای عضو اتحادیه شینگن اقامت داشته باشد.

ویزای نوع C  خود بسته به اهداف سفر و شرایط متقاضی به ۳ دسته تقسیم بندی می‌شوند:

 

 • ویزای سینگل شینگن یا ویزای یک بار ورود
 • ویزای دوبار ورود شینگن
 • ویزای مولتیپل شینگن یا ویزای چند بار ورود

 

 ویزای سینگل شینگن یا ویزای یک بار ورود

ویزای سینگل شینگن (Single-entry) تنها برای یک ‌بار ورود به یکی از کشورهای حوزه شینگن اعتبار دارد و به‌ محض خروج از کشوری که با ویزای سینگل وارد آن شده‌باشید، اعتبار ویزای فرد فارغ از اینکه مدت‌ زمان آن به پایان رسیده یا نه، منقضی خواهد شد.

 

 ویزای دوبار ورود شینگن

ویزای دوبار ورود شینگن در بسیاری از موارد شرایط و الزاماتی مشابه با ویزای یک ‌بار ورود دارد با این تفاوت که فرد دارنده این ویزا اجازه دارد دو بار به کشوری در ناحیه شینگن وارد شود. البته شرایط و محدودیت‌ های زمانی نیز برای این فرصت ۲ بار ورود وجود دارد.

 

 ویزای مولتی شینگن یا ویزای چند بار ورود

ویزای مولتی شینگن یا (Multiple-entry) به فرد اجازه می‌دهد بدون محدودیت و به دفعات وارد یکی از کشورهای حوزه شینگن شده و آن را ترک کند. تنها محدودیت ویزای مولتی شینگن به بازه زمانی آن باز می‌گردد.

بدان معنی که این ویزا اقامت و تردد در منطقه شنگن را به مدت ۹۰ روز به ازای هر ۶ ماه از سال جواز خواهد داد. این محدودیت زمانی ۹۰ روزه به ‌محض ورود دارنده ویزای مولتی شینگن به هریک از کشورهای این حوزه محاسبه خواهد شد.

 

 

ویزای شینگن

 

 

۲- ویزای اعتبار محدود منطقه‌ای شینگن

ویزای LTV شینگن نوعی ویزای موقت است که بنا بر دلایلی ویژه و اضطراری و با شرایطی خاص صادر می‌شود. شرایطی اضطراری همچون دلایل انسان دوستانه یکی از رایج‌ترین موارد برای صدور ویزای اعتبار محدود منطقه‌ای شینگن محسوب می‌شوند.

الصاق این ویزا در گذرنامه بدان معنی خواهد بود که فرد مجاز است تنها به همان کشوری که از آن ویزا دریافت کرده‌ است یا در چند کشور محدود دیگر ناحیه شینگن که در زمان اخذ ویزا مشخص شده تردد نماید و اجازه ورود به دیگر کشورهای حوزه شینگن را نخواهد داشت.

یکی دیگر از مواردی که عموما صدور این نوع ویزا را موجب می‌شود به نحوه تعامل با پناهندگانی باز می‌گردد که بدون مدارک معتبر وارد منطقه شینگن شده‌اند.

 

۳- ویزای ملی و یا ویزای نوع D شینگن

ویزای ملی شینگن (National Visa) که به ویزای نوع D شینگن نیز معرف است اختصاصا برای افرادی صادر می‌شود که برای تحصیل، کار و یا اقامت دائم می‌بایست در یکی از کشورهای این منطقه اقامت داشته‌باشند.

به بیان دیگر، ویزای ملی شینگن برای افرادی صادر خواهد شد برای هدفی خاص (همچون بیزینس و یا تحصیل) و برای مدت زمانی طولانی نیاز به اقامت در یکی از کشورهای اروپایی دارند و پس از اتمام مدت مشخص شده، به کشور خود بازخواهند گشت.

بر این اساس می‌توان ویزای نوع D شینگن را به دو دسته سینگل و مولتی تقسیم بندی کرد.

 

 ویزای نوع D شینگن – سینگل

ویزای ملی شینگن می‌تواند در مواردی همچون افرادی که با هدف استفاده از خدمات درمانی قصد اقامت محدود برای دوره‌ای تعیین‌شده در یکی از کشورهای عضو ناحیه شینگن را دارند و پس از آن به کشور خود بازخواهند گشت، به صورت یک بار ورود صادر شود.

 

 ویزای نوع D شینگن – مولتی

اما با ویزای چند بار ورود نوع D، فرد بدون نیاز به اخذ هرگونه ویزای دیگری در اروپا اجازه دارد بدون محدودیت به‌ تمامی کشورهای حوزه شینگن سفر کند. افراد زیر می‌توانند برای این نوع از ویزا اقدام نمایند:

 

 • دانشجویان بین‌المللی که درصدد آغاز تحصیل در یکی از مقاطع تحصیلی در کشورهای عضو شینگن را دارند. برای این افراد ویزای یک ‌ساله صادر می‌شود که قابلیت تمدید است.
 • دانشجویان خارجی که برای پیگیری پروژه‌های تحقیقاتی تحت شرایط خاص و برای مدتی مشخص به کشوری در حوزه شینگن سفر می‌کنند.
 • پروژه و یا فعالیت‌های علمی و آموزشی در یک مرکز تحقیقاتی یا موسسه معتبر آموزشی در هریک از کشورهای حوزه شینگن. این ویزا البته با بررسی دقیق سوابق علمی فرد و اعضای خانواده‌اش صادر می‌شود.
 • افراد متخصصی که به منظور به اشتراک گذاشتن تخصص خود به کشوری در منطقه شینگن سفر می‌کنند. ورزشکاران، هنرمندان یا هرحرفه تخصصی دیگری در این دسته بندی قرار می‌گیرند.
 • موارد اضطراری همچون شرایط حاد پزشکی که فرد نتواند برای مدت مشخصی منطقه شینگن را ترک نماید.

 

 

ویزای شینگن

 

 

 

نکات لازم برای گرفتن ویزای شینگن

 • گذرنامه شما باید دارای حداقل ۶ ماه اعتبار باشد. هرچه که مجوز ورود به کشورهای مختلفی در پاسپورت شما وجود داشته باشد، شانس شما نیز برای اخذ ویزا بیشتر می شود. خصوصا اگر مربوط به کشورهایی مانند استرالیا، انگلیس و ژاپن باشد.
 • در صورتی که از طریق دعوت نامه برای اخذ ویزا اقدام می کنید، نیاز به ارائه واچر هتل نخواهید داشت.

اخذ ویزای شینگن تضمینی حتی ریجکتی با گارانتی لتر (تضمین بازگشت)

 

شرایط و مدارک مورد نیاز ( اصل و کپی ) جهت اخذ ویزای شینگن :

 

 1. اصل گذرنامه با حد اقل ۶ ماه اعتبار و کپی از آن
 2. ۲ قطعه عکس ۶ در ۴، رنگی ، تمام رخ با زمینه روشن
 3. اصل و کپی شناسنامه از کل صفحات آن
 4. روزنامه رسمی (در صورت وجود) آخرین تغییرات شرکت که از تاریخ صدور آن بیش از سه سال نگذشته باشد.
 5. پرینت گردش شش ماهه آخر حساب بانکی و پرینت موجودی که توسط بانک مهر وامضا شده باشد.
 6. اصل اسناد ملکی، اساسنامه شرکت یا پروانه کسب به همراه آخرین مفاصا حساب دارایی ( در صورت وجود )به همراه کپی.
 7. کارت بازرگانی معتبر، همراه با آخرین مفاصا حساب دارایی (در صورت وجود ) به همراه کپی.
 8. لیست پرداخت حق بیمه مربوط به شش ماه گذشته و یا کارت پرسنلی وزارتخانه و یا سازمان وابسته به ارگان دولتی.
 9. برای دانشجویان و اعضای هیئت علمی ، اصل کارت بین المللی دانشجویی یا عضویت هیئت علمی به همراه کپی.
 10. برای شاغلین، گواهی اشتغال به کار خطاب به سفارت شامل سمت  ، تاریخ استخدام ، میزان درآمد، زمینه فعالیت شرکت.
 11. پاسپورت قدیمی (در صورت وجود ).
 12. چک رمزدار یا ضمانت نامه بانکی به مبلغ……. میلیون ریال به ازای هر فرد در وجه آژانس محل ثبت نام جهت ضمانت بازگشت قرار داده می شود.

 

 

 

کانال تلگرام

ویزای انگلیس

 

 

اخذ ویزای انگلیس

 

مدارک مورد نیاز جهت اخذ ویزای انگلیس از طریق توریستی

 

 • اصل پاسپورت فعلی با حداقل ۶ ماه اعتبار از تاریخ مسافرت به انگلستان و اصل پاسپورت های قبلی.
 • یک نسخه تکمیل شدۀ فرم آنلاین درخواست روادید به همراه برگۀ تاییدیه وقت و تاییدیه واریزی وجه سفارت که توسط این مرکز انجامپذیر است.
 • ۲ قطعه عکس ۴٫۵*۳٫۵ .
 • اصل و یا کپی دعوتنامۀ معتبر و در صورت نداشتن رزرو هتل در انگلستان .
 • اصل و ترجمه رسمی سند ازدواج .
 • اصل و ترجمه رسمی شناسنامه.
 • اصل و ترجمه رسمی مدارک شغلی مربوطه از قبیل ( گواهی اشتغال به کار که در آن در مورد تاریخ درخواست مرخصی ذکر شده باشد و اینکه آیا این مرخصی با حقوق میباشد یا خیر ، جواز کسب ، پروانه فعا لیت ، کارت بازرگانی ، لیست بیمه ۶ ماهه گذشته ، گواهی تاییدیه بیمه ، روزنامه رسمی تآسیس و آخرین تغییرات ، فیش حقوقی ۶ ماه آخر ، برگه مالیاتی پرداخت شده ، کارت پرسنلی ، حکم کارگزینی ، حکم بازنشستگی ، کارت بازنشستگی ، پروانه مطب ، کارت مهندسی ، کارت دانشجویی و … ).
 • مدارک میزبان در انگلستان ( دعوتنامه به همراه کپی پاسپورت و مدارک اقامتی دعوت کننده ، پرینت حساب بانکی ، مدارک شغلی و گواهی اشتغال به کار با ذکر درآمد ، فیش حقوقی ، سند ملکی ملک محل اقامت در انگلستان یا اجاره نامه ، آخرین برگ مالیاتی پرداخت شده ، قبوض پرداختی از قبیل آب ، برق ، گاز و … ).
 • اصل ریز پرینت حساب شخصی و جاری به زبان لاتین برای ۶ ماه گذشته  ، سپرده های بانکی و…
 • برای مدیران و سهامداران اصل ریز پرینت حساب شرکت و شخصی به زبان لاتین برای ۶ ماه گذشته  الزامیست.
 • اصل و ترجمه رسمی سند ملکی ، در صورت اجاره دادن، اصل و ترجمه اجاره نامه.

 

 

 ترجمه رسمی ( دارالترجمه ) برای تمامی مدارک فوق کافیست و ترجمه با مهر دادگستری و وزارت امور خارجه به اعتبار این مدارک برای سفارت انگلیس می افزاید.

 به علت اینکه در روز تحویل مدارک ، مصاحبه ای از متقاضی انجام نمیگیرد تمامی مدارک فوق صرف نظر از اینکه قبلآ به انگلستان سفر کرده اند و یا خیر ، باید کامل و دقیق باشد ، خصوصآ مدارک بانکی اعم از درآمد و مخارج ماهیانه که در فرم درخواست روادید باید دقیق بیان شود.

مدارک مورد نیاز برای وقت سفارت انگلیس

 

 • اسکن صفحه اول پاسپورت متقاضی.
 • تکمیل شدۀ فرم فارسی درخواست وقت سفارت.
 • در صورت داشتن دعوتنامه ،اسکن دعوتنامه و مدارک اقامتی دعوت کننده.

ویزای انگلیس ویزای انگلیس ویزای انگلیس

کانال تلگرام